فایل روت G990B2 U5 Os14 (G990B2XXS5FXA8)

فایل روت G990B2 U5 Os14 (G990B2XXS5FXA8)

ModelS21FE / G990B2
Bit5
Android14
Root TypeMagisk 27
دیدگاه1

400.000 ریال

بازدیدهای محصول345