فایل روت Galaxy S22 5G / S901E U7 Os14 (S901EXXS7DXB8)

فایل روت Galaxy S22 5G / S901E U7 Os14 (S901EXXS7DXB8)

ModelS22 5G / S901E
Bit7
Root TypeMagisk 27
Android14
دیدگاه0

400.000 ریال

بازدیدهای محصول316