فایل روتGalaxy S22+ 5G/S906E U7 Os14 (S906EXXS7DXB8)

ModelS22+ 5G/S906E
Bit7
Root TypeMagisk 27
دیدگاه1

400.000 ریال

بازدیدهای محصول330